Reklama FAQ Szukaj Użytkownicy Grupy     Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Profil Rejestracja Zaloguj  
Forum GPS24 :: Nawigacja GPS :: Monitorowanie Pojazdów Strona Główna
Poprzedni temat «» Następny temat
Autor Wiadomość
firefly 
FireFly

Dołączył: 08 Lis 2012
Posty: 1
Skąd: i dok?d zmierzasz?
Wysłany: 2012-11-08, 09:47   Problem z wyborem monitoringu pojazdów GPS

Witam wszystkich u?ytkowników forum, to mój pierwszy post.

Dosta?em od mojego prze?o?onego zadanie, aby rozejrze? si? za systemem, który pozwoli nam wyeliminowa? r?cznie wypisywane karty pojazdu. Potrzebuj? identyfikacj? kierowcy przy pomocy pastylki Dallas albo karty RFID, w przysz?o?ci ma to by? wykorzystane w systemie dost?pu do pomieszcze? i wydaje mi si?, ?e karta by?aby lepszym rozwi?zaniem. System ma blokowa? mo?liwo?? jazdy pojazdem bez identyfikacji. Do rejestrowania trasy s?u?y? ma modu? GPS. Co do transmisji danych, aby ograniczy? koszty, najlepszym rozwi?zaniem wydaje mi si? WiFi. Pojazdy zje?d?aj? na baz? i wtedy dokonuje si? transmisja na serwer. Oprogramowanie na serwerze przetwarza dane i jestem w stanie otrzyma? raport przyk?adowej postaci:
Sam_1 Pan_X 8.11.2012 8:00 Katowice wyjazd 80100
Sam_1 Pan_X 8.11.2012 9:30 Cz?stochowa przyjazd 80190
Sam_1 Pan_Y 8.11.2012 15:30 Cz?stochowa wyjazd 80190
Sam_1 Pan_Y 8.11.2012 17:00 Katowice przyjazd 80280
Jestem otwarty równie? na propozycje systemów on-line, pod warunkiem, ?e je?li pojazd wyje?d?a za granic? Polski to dane s? buforowane i wysy?ane na serwer po powrocie do Polski. Wszystko zale?y od ceny takiego systemu.
Mamy 10 pojazdów, w których chcemy wdro?y? ten system. W niedalekiej przysz?o?ci planujemy zakup pojazdu powy?ej 3,5 tony z elektronicznym tachografem, wtedy kierowc? identyfikuje jego karta. Czy z danych zapisanych na tachografie jestem w stanie okre?li? tras?, czy tylko przy po??czeniu z urz?dzeniem GPS? Mam jeszcze pytanie co do archiwizacji danych z tachografów, co s?dzicie o Tachodrive PLUS?
Prosz? o opini? i propozycj? na jakich urz?dzeniach oprze? wy?ej opisany system.
 
 
electric_baby

Dołączył: 22 Lis 2012
Posty: 3
Wysłany: 2012-11-22, 12:48   Monitoring GPS

Zarz?dzanie flot? PRO, to zaawansowany produkt, dostarczaj?cy u?ytkownikowi znacznie wi?cej mo?liwo?ci efektywnego zarz?dzania flot? pojazdów. Pozwala szybko
i precyzyjnie uzyska? informacje dotycz?ce aktualnego po?o?enia pojazdów, rzeczywistego czasu pracy kierowców, postojów, d?ugo?ci pokonanych tras, aktualnej pr?dko?ci, przebiegu pojazdu, dost?pnych parametrów pojazdu, wykorzystuj?cy dodatkowo pe?n? funkcjonalno?? udost?pnion? przez komputer pok?adowy pojazdu (CAN). Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu, dost?pny jest cyfrowy odczyt stanu i zu?ycia paliwa, obrotów silnika, ?redniego spalania, a tak?e pod??czenia opcji dodatkowych. System pozwala optymalizowa? procesy logistyczne w biznesie przy wykorzystaniu wszystkich dost?pnych zestawie? i raportów.

Zarz?dzanie flot? PRO to:
 aktualna informacja o pr?dko?ci, poziomie i zu?yciu paliwa, ?rednim spalaniu, obrotach silnika
 informacja o precyzyjnym po?o?eniu pojazdu
 planowanie tras oraz zarz?dzanie i kontrola stref pracy pojazdu
 aktualne dane pojazdu (postój/jazda, w??czony/wy??czony silnik, napi?cie akumulatora)
 pr?dko?? oraz przebieg pojazdu dost?pne
 dost?p do historii przebytych tras i odwiedzonych punktów
 czas pracy pracowników
 powiadomienia mail b?d? SMS o przekroczeniach zadanych parametrów
 dost?p przez stron? www i wybrane telefony komórkowe
 wszystkie parametry dost?pne s? w postaci raportów historycznych, równie?
w formacie Excel
 wysokiej klasy nadajniki GPS
 profesjonalna instalacja u klienta w cenie monta?u
Mo?liwo?? zakupu dodatkowych opcji (uzgodnienia indywidualne z przedstawicielem):
 specjalistyczna sonda paliwa (do starszych aut ci??arowych lub maszyn drogowych itp.)
 bezprzewodowy modu? identyfikacji kierowców
 modu? identyfikacji trybu jazdy (s?u?bowa/ prywatna)
 czujniki temperatury (np. ch?odnie, izotermy )
 czujniki otwarcia klapy (drzwi naczepy)


www.gpsnr1.pl

W razie pyta? prosz? o kontakt:
Ma?gorzata Mróz
tel. 510 012 409
m.mroz@impel.pl
 
 
jakub.nowikowsk

Dołączył: 08 Mar 2013
Posty: 3
Wysłany: 2013-03-08, 12:30   

Proponuj? tak?e zaawansowany system SeeMe dost?pny w Motoguard na stronie www.motoguard.pl jest dost?p do demo. Jego g?ówn? zalet? jest ogromna mo?liwo?? generowania raportów - od paliwa, czasu pracy kierowcy, identyfikacji kierowcy itp. Dodatkowo do wszystkich raportów masz dost?p przez mail/powiadomienia sms czy smartfon. W razie pyta? pisz a najlepiej skontaktuj si? z firm?, wszystko wyja?ni?.

pozdrawiam!
 
 
electric_baby

Dołączył: 22 Lis 2012
Posty: 3
Wysłany: 2013-03-08, 12:42   raporty

raporty: tras, przejazdów i postojów, zu?ycia paliwa, tankowa? i upustów, wjazdy do stref zabronionych, wyjazdy ze stref zabronionych, praca w strefie zabronionej, przekroczenia pr?dko?ci, pr?dko?ci max., jazdy s?u?bowej/prywatnej (je?li jest zamontowany czujnik), kierowców (je?li jest zamontowany modu? identyfikacji kierowców), alarmów (np. wyjazd ze strefy, przekroczenie pr?dko?ci – ustawiane przez klienta), temperatury (je?li zamontowany czujnik temperatury), motogodzin, pracy na biegu ja?owym, odwiedzin pkt. harmonogramu, czujników dodatkowych
 
 
artur28

Dołączył: 08 Maj 2013
Posty: 1
Wysłany: 2013-05-08, 14:26   

Podejmuj?c tego typu wybór warto kierowa? si? zarówno funkcjami oferowanymi przez poszczególne firmy, jak i kosztami utrzymania, zarówno miesi?cznego, jak i w d?u?szym okresie czasu. W sieci jest sporo tego typu rankingów, jak np. http://www.ranking-gps.pl/, wed?ug którego najkorzystniej wypada Monitoring-GPS
 
 
electric_baby

Dołączył: 22 Lis 2012
Posty: 3
Wysłany: 2013-05-08, 16:08   ranking

artur28 napisał/a:
Podejmuj?c tego typu wybór warto kierowa? si? zarówno funkcjami oferowanymi przez poszczególne firmy, jak i kosztami utrzymania, zarówno miesi?cznego, jak i w d?u?szym okresie czasu. W sieci jest sporo tego typu rankingów, jak np. http://www.ranking-gps.pl/, wed?ug którego najkorzystniej wypada Monitoring-GPS


No tak a na 2 miejscu eg tego rankingu jest IMPEL du?a znana firma...

[ Dodano: 2013-05-08, 17:12 ]
artur28 napisał/a:
Podejmuj?c tego typu wybór warto kierowa? si? zarówno funkcjami oferowanymi przez poszczególne firmy, jak i kosztami utrzymania, zarówno miesi?cznego, jak i w d?u?szym okresie czasu. W sieci jest sporo tego typu rankingów, jak np. http://www.ranking-gps.pl/, wed?ug którego najkorzystniej wypada Monitoring-GPS


A gdzie w rankingu FINDER, AUTOGUARD, KONSALNET, JUWENTUS, EKO TRADE... i wiele innych du?o mniejszych firm wg mnie ten ranking nie jest wogóle miarodajny...
nie uwzgl?dnia parametrów, opcji dodatkowych czy chocia?by pod??czenia paliwa lub odci?cia rozruchu.
 
 
petrolgda

Dołączył: 13 Paź 2012
Posty: 4
Wysłany: 2013-05-09, 08:44   Re: ranking

electric_baby napisał/a:
artur28 napisał/a:
Podejmuj?c tego typu wybór warto kierowa? si? zarówno funkcjami oferowanymi przez poszczególne firmy, jak i kosztami utrzymania, zarówno miesi?cznego, jak i w d?u?szym okresie czasu. W sieci jest sporo tego typu rankingów, jak np. http://www.ranking-gps.pl/, wed?ug którego najkorzystniej wypada Monitoring-GPS


No tak a na 2 miejscu eg tego rankingu jest IMPEL du?a znana firma...

[ Dodano: 2013-05-08, 17:12 ]
artur28 napisał/a:
Podejmuj?c tego typu wybór warto kierowa? si? zarówno funkcjami oferowanymi przez poszczególne firmy, jak i kosztami utrzymania, zarówno miesi?cznego, jak i w d?u?szym okresie czasu. W sieci jest sporo tego typu rankingów, jak np. http://www.ranking-gps.pl/, wed?ug którego najkorzystniej wypada Monitoring-GPS


A gdzie w rankingu FINDER, AUTOGUARD, KONSALNET, JUWENTUS, EKO TRADE... i wiele innych du?o mniejszych firm wg mnie ten ranking nie jest wogóle miarodajny...
nie uwzgl?dnia parametrów, opcji dodatkowych czy chocia?by pod??czenia paliwa lub odci?cia rozruchu.


Trzeba czyta? ze zrozumieniem

Cytat z http://www.ranking-gps.pl/ :
"Poni?szy ranking zosta? stworzony na podstawie danych dost?pnych publicznie w sieci na stronach dostawców"

Czyli do rankingu wchodz? tylko firmy które publicznie, na stronach internetowych pokazuj? swoje ceny. Zapewne ci co nie pokazuj? nie maj? si? czym chwali? w tym zakresie. Zreszt? wystarczy do nich zadzwoni? i dowiedzie? si? o ceny. Nie mieli by szans w takim rankingu.

A co do funkcji to ranking si? tym nie zajmuje. Porównuje tylko ceny.

Znowu cytat:
"Zestawione zosta?y dane us?ug monitoringu w podstawowej wersji czyli bez odczytów poziomu paliwa"

W jaki? sposób trzeba porównywa?. Funkcji mo?e by? tak du?o, ?e jakby chcie? je porównywa? to zrobi si? zupe?nie nieczytelne zestawienie.
 
 
metrim 
www.metrim.pl

Dołączył: 14 Maj 2013
Posty: 3
Skąd: Pozna?
Wysłany: 2013-05-14, 18:32   

A kto si? podpisa? pod tym rankingiem? Moja firma oferuje us?ugi w zupe?nie innych cenach i pewnie by?aby na drugim miejscu. Do kogo mo?na si? zg?osi? z reklamacj?? Ten ranking to troch? ludzi wprowadza w b??d.
_________________
Monitoring GPS pojazdów
 
 
Kilka

Dołączył: 15 Maj 2013
Posty: 3
Wysłany: 2013-05-15, 08:12   

Ciekaw? ofert? ma Monitoring GPS firma PetSoft z Gda?ska. Jak wspomniano jest wysoko w rankingu. Ceny najni?sze na rynku, dost?p do danych on-line, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wsparcie techniczne telefoniczne i mailowe, a nawet mo?na przetestowa? za darmo przez 14 dni. Jest tez pakiet z sond? paliwow?. Wszystko w zale?no?ci od potrzeb.
 
 
Marcos 

Dołączył: 23 Maj 2013
Posty: 1
Wysłany: 2013-05-23, 12:16   

ok, monitoring zosta?e za?o?ony, wiemy gdzie jest auto, a co z weryfikacj? zad? pracownika, sk?d brac info czy specjalnie sobie czego? tam nie prze?u?y? albo nie w?drowa? gdzie? w prywatnych sprawach?
 
 
Wiktor44

Dołączył: 28 Maj 2013
Posty: 1
Wysłany: 2013-05-28, 14:21   

Ja mam monitoring GPS z sonda paliwowa. Uzywam go jak na razie w trzech samochodach firmowych, lecz wkrótce zamówie do kolejnych, gdyz sprawdzil sie ten system. Oszczedzilem sporo paliwa, gdyz nawet nie zdawalem sobie sprawy, ze nie pokonuje najkrótszej z mozliwych tras. W zarzadzaniu spora flota samochodów jest naprawde pomocny.
 
 
tobiasz

Dołączył: 09 Sty 2013
Posty: 2
Wysłany: 2013-06-11, 07:51   

Marcos napisał/a:
ok, monitoring zosta?e za?o?ony, wiemy gdzie jest auto, a co z weryfikacj? zad? pracownika, sk?d brac info czy specjalnie sobie czego? tam nie prze?u?y? albo nie w?drowa? gdzie? w prywatnych sprawach?


aplikacja Flotis Mobile pozwala na sprawddzanie gdzie pracownik poza autem, wystarczy zainstalowac na s?u?bowym telefonie pracownikowi i probolem masz z g?owy
 
 
vladziu54

Dołączył: 14 Cze 2013
Posty: 1
Wysłany: 2013-06-14, 14:15   

Ja niedawno za?o?y?em równie? Monitoring GPS PetSoft z Gdanska i nie moge narzeka?. Przez 14 dni mo?esz za darmo wypróbowa? i jak Ci sie nie spodoba mozesz odrzucic ofert?. Maj? du?o ciekawych pakietów i rozwi?za?. Macie tu ich stronk?.
http://www.monitoring-gps.net/Oferta.aspx
 
 
geez 

Dołączył: 18 Lip 2013
Posty: 1
Wysłany: 2013-07-18, 19:33   

Moze sprobuj cos od firmy www.finder.pl ? Sa dlugo na rynku i maja mnostwo zadowolonych klientow, wiec moze warto sprawdzic ich oferty? Osobiscie i z reka na serduchu ich polecam :)
 
 
wibo
wibo

Dołączył: 29 Lip 2013
Posty: 2
Wysłany: 2013-07-29, 16:54   

Monitoring floty firmy PetSoft powinien si? sprawdzi?. Znajomy korzysta z ich us?ug i jest zadowolony, ja te? mam lokalizator w prywatnym samochodzie. Mo?na pobra? aplikacj? na smartphona by mie? wi?ksz? kontrol? nad firm?. Poza tym system dzia?a bez zarzutów, w razie problemów szybko mo?na po??czy? si? z infolini?.

[ Dodano: 2013-07-29, 17:54 ]
Monitoring floty firmy PetSoft powinien si? sprawdzi?. Znajomy korzysta z ich us?ug i jest zadowolony, ja te? mam lokalizator w prywatnym samochodzie. Mo?na pobra? aplikacj? na smartphona by mie? wi?ksz? kontrol? nad firm?. Poza tym system dzia?a bez zarzutów, w razie problemów szybko mo?na po??czy? si? z infolini?.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme xand created by spleen & Soft.

Dentysta Wroclaw
Nowe rozwiazania GPS oraz aplikacje i urzadzenia GPS wybrane przez specjalistow dla fanow nowych technologii.